INFORMACJA

 

LIX Sesja RMJ odbyła się w dniu 28 stycznia 2009 roku w Skansenie Archeologicznym w Trzcinicy.

Protokół z sesji do wglądu w Biurze Rady Miasta w godzinach pracy Urzędu.