Miasto JASŁO
Wynik głosowania nr 6 - Punkt nr 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 769/
(Notatka: )
Posiedzenie nr 201815 - Sesja LXXIII Dnia 29.10.2018 10:17:10
Lp. Karta Nazwisko i imię Partia Głosował(a)
1 1 Dorota Bilewicz ZA
2 2 Bogusław Buglewicz ZA
3 3 Michał Burbelka ZA
4 4 Krzysztof Czeluśniak ZA
5 5 Urszula Czyżowicz ZA
6 6 Andrzej Dybaś ZA
7 7 Robert Hap ZA
8 8 Józef Kędrek ZA
9 9 Alicja Nowosielska ZA
10 10 Krzysztof Pec ZA
11 11 Jan Pierzchała ZA
12 12 Lech Polak ZA
13 13 Henryk Rak ZA
14 14 Michał Rybka ZA
15 15 Krystyna Sikora ZA
16 16 Michał Sołtys ZA
17 18 Maria Szańca ZA
18 19 Jerzy Węgrzyn ZA
19 17 Bogusława Wójcik ZA
20 20 Leszek Zduński ZA
21 21 Leszek Znamirowski ZA
LICZBA OBECNYCH: 21 ZA: 21 WSTRZYMAŁO SIE: 0
LICZBA NIEOBECNYCH: 0 PRZECIW: 0 NIE GŁOSOWAŁO: 0
LICZBA RADNYCH: 21