Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201815 - Sesja LXXIII
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 29.10.2018
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 21 20
(Notatka: Inne - wprowadzenie druku nr 776)
2 2.1. - Zatwierdzenie Protokołu z LXIX Sesji RMJ 21 19
(Notatka: Inne)
3 2.2. - Zatwierdzenie Protokołu z LXX Sesji RMJ 21 19
(Notatka: Inne)
4 3. - Wybór Komisji Wnioskowej 21 18
(Notatka: Inne - Radni: D.Bilewicz, M.Szańca, K.Pec)
5 4.1. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. „Promocja kultury lokalnej i historii Miasta Jasła, Truskawca, Sambora oraz Grodna” /druk nr 768/ 21 20
6 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 769/ 21 21
7 4.3. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 770/ 21 21
8 4.5. - Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów /druk nr 772/ 21 18
9 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” /druk nr 773/ 21 20
10 4.7. - Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jasła” /druk nr 774/ 21 19
11 4.8. - Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Jasła” /druk nr775/ 21 18
12 4.9. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 767/ 21 19
13 4.10. - Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028 /Druk Nr 771/ 21 18
14 4.11. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /druk nr 776/ 21 19