GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XI, odbytego dnia 20.07.2015Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 91
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: R.Strojek, R.Hap, M.Burbelka
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Roman Strojek  


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73"/Druk Nr 91/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. /Druk Nr 89/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 87/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania /Druk Nr 84/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 obejmującego profilaktykę stomatologiczną dla pięciolatków zamieszkałych w Jaśle, uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Jasła /Druk Nr 85/, - wniosek formalny o zdjecie z porządku obrad projektu
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Roman Strojek  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki /Druk Nr 86/, - głosowanie wniosku
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap      

   Nie głosowało:
 Bogusław Buglewicz      


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki /Druk Nr 86/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie podpisania przez Miasto Jasło umowy partnerskiej o współpracy z Miastem Sambor-Ukraina /Druk Nr 88/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9-Górka /Druk nr 90/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski