GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XIV, odbytego dnia 19.10.2015Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 136
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z XII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z XIII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Maria Szańca    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec      


Numer głosowania: 5
Wybór Komisji Skrutacyjnej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Alicja Nowosielska  Krystyna Sikora  Maria Szańca


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania wnioskowanego przez Miasto Jasło do dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019" /Druk Nr 136/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2015 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście ­ rejon ulic Franciszkańskiej, Słowackiego, Czackiego i 3 ­go Maja” /Druk Nr 129/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2015 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście ­ rejon ulic Floriańskiej, Jana Pawła II i Śniadeckich” /Druk Nr 130/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2015 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście ­ rejon ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Metzgera” /Druk Nr 131/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2015 rok /Druk Nr 134/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2015 ­ 2025 /Druk Nr 135/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo ­ składowa ­ osiedle Brzyszczki” /Druk Nr 133/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gamrat ­ Nr 36” w Jaśle /Druk Nr 126/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński      


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 70” /Druk Nr 127/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Kotlina- I” /Druk Nr 128/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Krystyna Sikora  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki /Druk Nr 121/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Urszula Czyżowicz  Jan Pierzchała  Henryk Rak  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Jerzy Węgrzyn    


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016 -2020” /Druk Nr 120/, - wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Robert Hap  Leszek Zduński

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016 -2020” /Druk Nr 120/, - wniosek K. Czeluśniaka o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Bogusław Buglewicz  Robert Hap    

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Lech Polak    


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016 -2020” /Druk Nr 120/, - wniosek U. Czyżowicz o zdjęcie projektu i przekazanie go do komisji
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Leszek Zduński      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Andrzej Dybaś  Robert Hap    


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9 ­ Górka /Druk Nr 119/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w Jaśle, obręb Nr 22 ­ Brzyszczki II /Druk Nr 132/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Jaśle /Druk Nr 122/, - zmiana porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Bogusław Buglewicz  Michał Rybka    

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krystyna Sikora  Maria Szańca