GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XV, odbytego dnia 04.11.2015Numer głosowania: 1
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni:K.Sikora, M.Rybka, M.Sołtys
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: Budowa mostu na osiedlu Gądki na rzece Wisłoce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1856R Jasło - ul. Szopena" /Druk Nr 140/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata /Druk Nr 141/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 139/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Jasła" /Druk Nr 137/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Jasła" /Druk Nr 138/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Roman Strojek