GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XVIII cz 2, odbytego dnia 29.12.2015Numer głosowania: 1
Przedstawienie przez Komisje Finansowo ­ Budżetową RMJ zbiorczej opinii na temat wszystkich zgłoszonych wniosków, które spełniały wymagania określone w § 81 ust.4 Statutu Miasta Jasła. - wprowadzenie druku Nr 189
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 2 radnego K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 3
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 2 radnego K. Czeluśniaka - dobre głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 4
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 3 radnego K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 5
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 4 radnego K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska      

   Przeciw:
 Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 6
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 5 radnego Jana Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jan Pierzchała      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 7
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 6 radnego Jana Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 8
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 7 radnego Jana Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 17
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 9
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 8 radnego Jana Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Jan Pierzchała      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Andrzej Dybaś  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2016. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2016 ­ 2026 /Druk Nr 143/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. "Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle"/Druk Nr 189/. - wycofanie projektu uchwały Druk nr 189
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski