GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XIX, odbytego dnia 25.01.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: D.Bilewicz, M.Szańca, K.Pec
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Maria Szańca    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec      


Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Jasła oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji /Druk Nr 191/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół podstawowych i gimnazjów /Druk Nr 193/, - wniosek formalny o zdjęcie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło /Druk Nr 190/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Jasła dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych /Druk Nr 192/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  

   Nie głosowało:
 Roman Strojek