GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXI, odbytego dnia 23.02.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 202
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 16


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 203
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Alicja Nowosielska      


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski zadania pn. "Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usługi świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski"/Druk Nr 201/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej Miasta Jasła na rok 2016 /Druk Nr 202/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Miasto Jasło porozumienia z Województwem Podkarpackim oraz Gminami: Boguchwała, Czudec, Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak, Wojaszówka i Jasło w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" /Druk Nr 203/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała