GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXII, odbytego dnia 09.03.2016Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie projektu uchwały druk nr 212
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie projektu uchwały druk nr 214
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie Protokołu z XIX Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie Protokołu z XX Sesji RMJ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie Protokołu z XXI Sesji RMJ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: J.Pierzchała, L.Znamirowski, L.Zduński
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania „Budowa mostu na osiedlu Gądki na rzece Wisłoce wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1856R Jasło ­ ul. Szopena” /Druk Nr 212/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z Powiatem Jasielskim oraz Gminą Tarnowiec porozumień w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego reprezentowanego przez Zbór ARKA w Jaśle /Druk Nr 204/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn.”Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” /Druk Nr 205/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” /Druk Nr 206/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji zadania pn.”Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle /Druk Nr 207/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła” /Druk Nr 210/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Miasto Jasło porozumienia z Powiatem Jasielskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Jasielski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ­ Wychowawczym w Jaśle /Druk Nr 211/ - wniosek formalny o zdjęcie
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Bogusław Buglewicz  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Maria Szańca


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Miasto Jasło porozumienia z Powiatem Jasielskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Jasielski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ­ Wychowawczym w Jaśle /Druk Nr 211/ - wniosek formalny o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia przez Miasto Jasło porozumienia z Powiatem Jasielskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Jasielski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ­ Wychowawczym w Jaśle /Druk Nr 211/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Józef Kędrek  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Alicja Nowosielska  Michał Rybka  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec  Krystyna Sikora    


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej /Druk Nr 214/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej /Druk Nr 209/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budzetowej Miasta Jasła na rok 2016 /Druk Nr 208/. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak