GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXIII, odbytego dnia 21.03.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec  Maria Szańca    


Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2016 rok /Druk Nr 216/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Michał Rybka      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2016 roku /Druk Nr 213/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Roman Strojek  Maria Szańca  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      

   Nie głosowało:
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Szklolna-I" /Druk Nr 215/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski