GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXIV, odbytego dnia 11.04.2016Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 239
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 240
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 238
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie Protokołu z XXII Sesji RMJ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie Protokołu z XXIII Sesji RMJ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: K.Sikora, M.Rybka, M.Sołtys
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 7
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła /Druk Nr 217/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 8
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle poprzez likwidację oddziału przedszkolnego /Druk Nr 219/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 9
Projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego nr 14 w Jaśle /Druk Nr 220/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 10
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle i nadania mu statutu /Druk Nr 221/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 11
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8 im. S. Konarskiego w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle poprzez likwidację oddziału przedszkolnego /Druk Nr 222/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 12
Projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Jaśle./Druk Nr 223/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działki położonej w Jaśle, Obręb Nr 6 ­ Zachód/Druk Nr 218/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 14
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 9 ­ „Górka”./Druk Nr 239/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 225/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 16
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 226/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 17
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 227/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński      


Numer głosowania: 18
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 228/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 19
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tarnowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 229/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 20
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 230/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 21
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kołaczyce dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego./Druk Nr 235/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 22
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle./Druk Nr 236/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 23
Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” /Druk Nr 232/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 24
Projekt uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle” /Druk Nr 233/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 25
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie w 2016r. kosztów działania obsługowo ­ rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle./Druk Nr 234/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 26
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”./Druk Nr 237/ - wniosek formalny o zdjęcie projektu z porzadku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap      

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński      


Numer głosowania: 27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata 2016-2020”./Druk Nr 237/ - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 7
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Alicja Nowosielska  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 28
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2016 roku./Druk Nr 240/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 29
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 rok /Druk Nr 224/ - głosowanie wniosku nr 1 z KW
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Roman Strojek  Maria Szańca  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Alicja Nowosielska  Leszek Zduński  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 30
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 rok /Druk Nr 224/ - głosowanie uchwały z autopoprawką i wnioskiem
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Roman Strojek  Maria Szańca    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 31
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2016-2026 /Druk Nr 231/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Maria Szańca    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 32
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia i realizacji zmiany dokumentu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020”/Druk Nr 238/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Michał Sołtys