GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXVI, odbytego dnia 16.05.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: M.Burbelka, A.Nowosielska, K.Czeluśniak
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska  


Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła" /Druk Nr 250/. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski