GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXIX, odbytego dnia 11.07.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 291
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 16


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 292
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 16


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 293
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 16


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 16


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Roman Strojek  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora      

   Nie głosowało:
 Michał Rybka  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji przez Miasto Jasło i Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projektu pn. „Cyfrowy Związek Gmin” /Druk Nr 284/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 11
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Karpacki Rowerowy Szlak Wojenny” /Druk Nr 287/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle” /Druk Nr 286/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn. : „Kiedy historia łączy ů Szlakiem dziedzictwa kulturowego Jasła i Vranova nad Topl`ou przez Miasto Jasło, Miasto Vranov nad Topl`ou, Muzeum Regionalne w Jaśle, Jasielski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle/Druk Nr290/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r./Druk Nr 288/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2016 ­ 2026 /Druk Nr 289/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie deklaracji Rady Miejskiej Jasła o zabezpieczeniu środków na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle w 2017 roku /Druk Nr 285/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Druk Nr 283/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/249/2016 RMJ z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie miasta Jasła /Druk Nr 291/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 23 - "Warzyce" /Druk Nr 292/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie w 2016 r. kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywnosci Zawodowej w Jaśle /Druk Nr 293/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski