GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXX, odbytego dnia 10.08.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 301
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 2
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: A.Nowosielska, R.Hap, M.Burbelka
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Alicja Nowosielska  


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn. : „Kiedy historia łączy ů Szlakiem dziedzictwa kulturowego Jasła i Vranova nad Topl`ou przez Miasto Jasło, Miasto Vranov nad Topl`ou, Muzeum Regionalne w Jaśle, Jasielski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle/Druk Nr299/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn."Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego" /Druk Nr 300/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji Jasło /Druk Nr 301/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski