GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXI, odbytego dnia 29.08.2016Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 317
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie Protokołu z XXVI Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie Protokołu z XXVII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie Protokołu z XXVIII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 5
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: K.Czeluśniak, J.Kędrek, J.Węgrzyn
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek  Jerzy Węgrzyn    


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło ­ Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 315/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały zmianiającej uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 316/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2016 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 309/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2016 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dworcowa” /Druk Nr 312/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2016 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa” /Druk Nr 313/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2015 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście- rejon ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Metzgera” /Druk Nr 314/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 ­ Gamrat /Druk Nr 304/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Jaśle obręb Nr 22 ­ Brzyszczki II i działki położonej w Jaśle obręb Nr 18 - Gamrat /Druk Nr307/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 6 ­ „Zachód” /Druk Nr 311/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Jaśle pomnika Chrystusa Króla Wszechświata /Druk Nr 308/ - wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  

   Przeciw:
 Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Roman Strojek  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz      


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Jaśle pomnika Chrystusa Króla Wszechświata /Druk Nr 308/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 6
Obecni: 18


   Za:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek
 Maria Szańca  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Jerzy Węgrzyn      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz      

   Nie głosowało:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia z Powiatem Jasielskim porozumienia dotyczącego zasad prowadzenia i współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w Jaśle /Druk Nr 303/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle /Druk Nr 296/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle /Druk Nr 297/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2015 r. dyrektorowi miejskiej instytucji kultury w Jaśle /Druk Nr 298/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Jasła /Druk Nr 310/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie opracowania dokumentacji dla zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych /Druk Nr 305/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Jasła na 2016 r./Druk Nr 306/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała


Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację mikroprojektu pn.: "W Kapraty w inne klimaty. Transgraniczna oferta turystyczna Jasło-Humenne" /Druk Nr 317/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała