GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXIV, odbytego dnia 09.11.2016Numer głosowania: 1
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni:M.Sołtys, M.Rybka, K.Sikora
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Roman Strojek  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 2
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r. /Druk Nr 348/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 3
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2016 ­ 2026 /Druk Nr 347/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 4
Projekt uchwały w sprawie deklaracji Rady Miejskiej Jasła o zabezpieczeniu środków na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Regionalnego w Jaśle na realizację zadania pn.: "Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle" /Druk Nr 349/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Roman Strojek
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys