GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXVI, odbytego dnia 30.11.2016
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 368
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 2
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: M.Burbelka, K.Czeluśniak, A.Nowosielska
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska  


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Miejskich nr 7 w Jaśle /Druk Nr 367/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap    


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwał y w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle / Druk Nr 366/, - głosowanie wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Robert Hap  Krzysztof Pec    


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwał y w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle / Druk Nr 366/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Robert Hap      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle /Druk Nr 368/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Jan Pierzchała