GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXVII, odbytego dnia 12.12.2016Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 382
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 383
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 381
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 384
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 5
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 385
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 386
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 7
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Apelu Klubu "Jaślan"
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 5
Obecni: 20


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 8
Zatwierdzenie protokołu z XXXIV Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 9
Wybór Komisji Wnioskowej. - J. Pierzchała, L. Zduński, L. Znamirowski
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji wykonania dokumentacji projektowej zadania pn.: Budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle” /Druk Nr 383/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2016 r. /Druk Nr 378/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk Nr 377/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec    

   Nie głosowało:
 Bogusław Buglewicz      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/254/2005 RMJ z dn. 14 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie miasta Jasła /Druk nr 381/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 370/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska ­ Towarowa” /Druk Nr 369/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok.” /Druk Nr 371/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Krzysztof Pec      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Leszek Zduński

   Nie głosowało:
 Krystyna Sikora      


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/165/2015 RMJ z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2016r./Druk Nr 384/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Michał Rybka    


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle /Druk Nr 385/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie dopłat w 2017 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk Nr 386/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. /Druk Nr 372/, - zdjęcie Druku Nr 372 - wniosek radnego L. Zduńskiego
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie instytucji kultury miasta Jasła oraz nadania im statutów -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak    

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska    

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Jan Pierzchała


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Miasta Jasła /Druk nr 379/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 ­ Gamrat /Druk Nr 373/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 ­ Gamrat /Druk Nr 375/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 ­ Gamrat /Druk Nr 376/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Leszek Zduński      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Robert Hap  Michał Rybka  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Jerzy Węgrzyn      


Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 18 ­ Gamrat /Druk Nr 374/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania :„Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło ­ Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 73”/ Druk Nr 382/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała