GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXVIII cz 1, odbytego dnia 27.12.2016
( I posiedzenie )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 390
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 391
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni:D.Bilewicz, M.Szańca, K.Pec
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Maria Szańca      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec  


Numer głosowania: 4
Dyskusja i zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2017 - głosowanie wniosku formalnego radnego J.Pierzchały o przerwę
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 6
Obecni: 21


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Michał Rybka  Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Jerzy Węgrzyn      

   Wstrzymalo się:
 Roman Strojek      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Krystyna Sikora