GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXVIII cz 2, odbytego dnia 29.12.2016
( II posiedzenie )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 392
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 2
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 1
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Alicja Nowosielska    


Numer głosowania: 3
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 2
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Alicja Nowosielska    


Numer głosowania: 4
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 4
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jan Pierzchała      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska


Numer głosowania: 5
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 5
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jan Pierzchała      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Alicja Nowosielska  


Numer głosowania: 6
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 6
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Jan Pierzchała      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2017. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017 ­ 2027 /Druk Nr 358/. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 9
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Jasła środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 387/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 10
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Jasła środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk Nr 388/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i nadania jej statutu /Druk Nr 389/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 12
Projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok /Druk Nr 390/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2017 roku /Druk Nr 391/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 14
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na realizację zadania "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020" /Druk Nr 392/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski