GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XXXIX, odbytego dnia 23.01.2017Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 402
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 403
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 404
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 4
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku nr 405
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz      


Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie Protokołu z XXXV Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 6
Zatwierdzenie Protokołu z XXXVI Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    


Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie Protokołu z XXXVII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała


Numer głosowania: 8
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora      

   Nie głosowało:
 Michał Rybka  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski zadania pn. : „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski” /Druk Nr 401/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/382/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Jasła środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle /Druk Nr 393/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały zmieniającj uchwałę Nr XXXVIII/381/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta Jasła środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 394/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle” /Druk Nr 398/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /Druk Nr 399/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017 ­ 2027 /Druk Nr 400/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności działek położonych w Jaśle, Obręb Nr 15 ­ Żółków /Druk Nr 395/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 16 ­ Kaczorowy /Druk Nr 396/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO- PARK MIELEC nieruchomości położonej w Jaśle /Druk Nr 397/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w publicznych: przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jasło, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat /Druk Nr 402/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Jasła oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania/Druk Nr 403/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle /Druk Nr 404/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Miejskiego nr 9 do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle /Druk Nr 405/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński