GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja XLIX, odbytego dnia 31.07.2017Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 499
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 500
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska  


Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Pec  Maria Szańca  


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie opracowania koncepcji utworzenia Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz ze studium przedprojektowym oraz projektem budowlanym /Druk Nr 499/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaśle w 2017 roku. /Druk Nr 498/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań mających na celu utworzenie w Powiecie Jasielskim Regionalnej Instalacji Przetwarzana Odpadów Komunalnych /Druk Nr 496/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok” /Druk nr 495/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2017 rok” /Druk nr 495/, - Głosowanie projektu uchwały w sprawie całkowitego zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/18 /Druk Nr 493/.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r./Druk Nr 494/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Jan Pierzchała      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położnej w Jaśle, obręb Nr 9 ­ Górka /Druk Nr 497/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy skweru w mieście Jaśle /Druk Nr 500/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała