GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LIII, odbytego dnia 30.10.2017Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druk nr 557
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druk nr 554
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druk nr 555
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druk nr 556
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  


Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie Protokołu z L Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 6
Zatwierdzenie Protokołu z LI Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie Protokołu z LII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 8
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: D.Bilewicz, M.Szańca, K.Pec
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Pec  Maria Szańca  


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów /Druk Nr 536/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Michał Sołtys      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Krystyna Sikora      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im Romualda Traugutta w Jaśle /Druk Nr 537/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle /Druk Nr 538/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. bpa Ignacego Krasickiego w Jaśle /Druk Nr 539/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle /Druk Nr 540/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Jerzy Węgrzyn    


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle /Druk Nr 541/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jerzy Węgrzyn    


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle /Druk Nr 542/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle/Druk Nr 544/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjra Henryka -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania, w trybie o partnerstwie publiczno- prywatnym, mającego na celu wyłonienie partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.„Budowa lub utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”, a także upoważnienia Burmistrza Miasta Jasło do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno­ prywatnym /Druk Nr 550/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018”/Druk Nr 546/, - głosowanie wniosku z KW
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 4
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018”/Druk Nr 546/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9 ­ Górka/Druk Nr 547/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 2 ­ Ulaszowice /Druk Nr 548/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Krystyna Sikora    


Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle, obręb Nr 20 ­ Podzamcze i ustanowienie służebności gruntowej /Druk Nr 549/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Krystyna Sikora  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 18 - Gamrat /Druk Nr 552/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek położonych w Jaśle obręb Nr 22 - Brzyszczki II /Druk Nr 553/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Jaśle /Druk Nr 557/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Michał Burbelka      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska  Michał Sołtys  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu pn. "Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości." przez Miasto Jasło, Miasto Vranov nad Topl'ou, Jasielski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle /Druk Nr 554/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn    


Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację mikroprojektu pn.: "Dziedzictwo polsko - słowackiego pogranicza. Tu żyję, tu poznaję, tu kreuję". /Druk Nr 555/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /Druk Nr 551/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 31
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi /Druk Nr 556/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn