GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LIV, odbytego dnia 15.11.2017
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 560
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 561
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 564
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 4
Wybór Komisji Wnioskowej. - radni:K.Sikora, M.Sołtys, M.Rybka
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 4
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Michał Rybka  Michał Sołtys


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Akademia Pełni Życia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji ww. projektu /druk nr 558/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. - na realizację projektu pn. "Akademia Pełni Życia" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych /druk nr 559/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /druk nr 560/, - głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Pec      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Krystyna Sikora    


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /druk nr 560/, - głosowanie uchwały właściwe
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Krystyna Sikora      


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia - Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle oraz zmiany uchwały w sprawie: Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /druk nr 561/. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Jaśle /druk nr 564/. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała