GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LV, odbytego dnia 27.11.2017Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 591
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 592
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 577
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 578
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 5
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 581
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 590
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 7
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 579
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 8
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku N r 582
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 9
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 583
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 10
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 584
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 11
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 585
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 12
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 586
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 13
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 587
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 14
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 588
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 15
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 589
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 16
Zatwierdzenie Protokołu z LIII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 17
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Lech Polak  


Numer głosowania: 18
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 591 /, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 19
zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania. /Druk Nr 592 /, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 20
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Niegłowice ­ Żółków oraz trasy linii elektroenergetycznej 110 kV w mieście Jasło /Druk Nr 570/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 21
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego wzdłuż ul. Jana z Dukli (dawna Krasickiego - Nr 23) ­ w mieście Jaśle w granicach określonych uchwałami Nr LIII/517/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 16 kwietnia 1998 r. i Nr XIX/235/2000 Rady Miejskie Jasła z dnia 25 maja 2000 r./Druk Nr 569/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 22
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta „WARZYCE II ­ Nr 42” /Druk Nr 568/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 23
uchylenia Uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru ”Śródmieście ­ rejon ulic Kościuszki, Kochanowskiego i Metzgera” /Druk Nr 566/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 24
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk Nr 567/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 25
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok /Druk Nr 565/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 26
zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa obiektu przy ul. Szkolnej na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” /Druk Nr 574/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 27
zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania koncepcji utworzenia Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle wraz ze studium przedprojektowym oraz projektem budowlanym /Druk Nr 577/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 28
zmieniająca Uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo ­ księgowej dla niektórych jednostek oświatowych Miasta Jasła /Druk Nr 578/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 29
zmiany budżetu miasta Jasła na 2017 r. /Druk Nr 571/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka      


Numer głosowania: 30
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2017 ­ 2027 /Druk Nr 581/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka      


Numer głosowania: 31
zmiany nazwy ulicy w mieście Jaśle /Druk Nr 575/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 32
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd /Druk Nr 590/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 5
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      


Numer głosowania: 33
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 4 ­ Dzielnica Magazynowo ­ Przemysłowa /Druk nr 576/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn


Numer głosowania: 34
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle obręb Nr 23 ­ Warzyce /Druk nr 572/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 35
nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonych w Jaśle, Obręb Nr 22 ­ „Brzyszczki II” /Druk Nr 573/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka      


Numer głosowania: 36
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle. /Druk Nr 579/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Maria Szańca  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 37
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle /Druk Nr 582/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 5
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Maria Szańca
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 38
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle /Druk Nr 582/, - prawidłowe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Andrzej Dybaś  Maria Szańca  


Numer głosowania: 39
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Stanisława Konarskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle /Druk Nr 583/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Maria Szańca


Numer głosowania: 40
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle /Druk Nr 584/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Maria Szańca


Numer głosowania: 41
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle /Druk Nr 585/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 5
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Krystyna Sikora
 Maria Szańca      


Numer głosowania: 42
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle /Druk Nr 586/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 6
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek
 Krystyna Sikora  Maria Szańca    


Numer głosowania: 43
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 . bpa. Ignacego Krasickiego w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. bpa. Ignacego Krasickiego w Jaśle /Druk Nr 587/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 6
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek
 Krystyna Sikora  Maria Szańca    


Numer głosowania: 44
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Adama Mickiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle /Druk Nr 588/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Andrzej Dybaś  Maria Szańca  


Numer głosowania: 45
zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. mjra Henryka Dobrzańskiego w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. mjra Henryka Dobrzańskiego Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle /Druk Nr 589/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Andrzej Dybaś  Maria Szańca