GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LVI, odbytego dnia 01.12.2017
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 593
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 2
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk Nr 580/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Przeciw:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Kwiatowej położonej w Jaśle na działce o nr ewidencyjnym 11 w obrębie ewidencyjnym 10 - Sobniów I do kategorii dróg gminnych /Druk Nr 593/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś