GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LVIII cz 2, odbytego dnia 29.12.2017Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 621
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 2
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 2 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Alicja Nowosielska

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 3
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 3 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik      

   Wstrzymalo się:
 Alicja Nowosielska  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 4
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 4 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 5
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 5 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 6
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 6 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Alicja Nowosielska  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 7
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 8 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  

   Nie głosowało:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 8
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 9 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 18
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 9
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 10 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska      

   Nie głosowało:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 10
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek Nr 11 K. Peca
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz      


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2018. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 ­ 2028 /Druk Nr 563/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia BUrmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2017 r.na zadanie dotyczące opracowania Strategii Klastra Miasta Jasła /Druk Nr 621/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak