GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LIX, odbytego dnia 10.01.2018
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Wybór Komisji Wnioskowej - Radni: K.Sikora, M.Rybka,M.Sołtys
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys    

   Nie głosowało:
 Michał Rybka      


Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2020 /Druk Nr 622/. - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Jan Pierzchała


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M.Konopnickiej w Jaśle polegającego na przeniesieniu siedziby szkoły z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle na ul.Czackiego 2 w Jaśle /Druk Nr 623/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Michał Burbelka      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała