GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja - V - cz 2, odbytego dnia 22.01.2015Numer głosowania: 1
Podjęcie przez Rade Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 1 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 17
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Podjęcie przez Rade Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 2 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 19
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 3
Uchwalenie budżetu miasta Jasła na 2015r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości /Druk Nr 18/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody /Druk Nr 19/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Honorowych członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła /Druk Nr 20/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska