GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LX, odbytego dnia 29.01.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 632 -głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Alicja Nowosielska      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 633 głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 634 głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ: - wprowadzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej - głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. - głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Węgrzyn      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Bogusława Wójcik  


Numer głosowania: 6
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. - głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 16


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. - wprowadzenie druku nr 632 właściwe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 8
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. - wprowadzenie druku nr 633 właściwe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 9
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. - wprowadzenie druku nr 634 właściwe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 10
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. - wprowadzenie sprawozdania komisji nrewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 11
Zatwierdzenie protokołu z LV Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Bogusława Wójcik    


Numer głosowania: 12
Zatwierdzenie protokołu z LVI Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Bogusława Wójcik      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Zatwierdzenie protokołu z LVII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 14
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: B.Wójcik, R.Hap, M.Burbelka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Robert Hap    


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznego szkół podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji /Druk Nr 625/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Alicja Nowosielska    


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła /druk nr 630/, - wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Jerzy Węgrzyn      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Michał Sołtys  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jasła w 2018 roku /druk nr 628/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jasła /druk nr 624/, - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Andrzej Dybaś  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata /druk nr 626/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania Miastu Jasłu sztandaru oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do podjęcia działań w tym celu /druk nr 629/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania Jednorazowego Stypendium Artystycznego im. Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza oraz ustalania jego wysokości /druk nr 632/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle /druk nr 631/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 992 /druk nr 633/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/18 /druk nr 634/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r./druk nr 627/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Henryk Rak  Michał Rybka
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Krystyna Sikora  

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Jan Pierzchała  Michał Sołtys