GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXI, odbytego dnia 26.02.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 647
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Alicja Nowosielska      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 647- prawidłowe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z LVIII Sesji RMJ: -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krystyna Sikora  


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk Nr 635/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Krasińskiego” /Druk Nr 636/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 5
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Krasińskiego” /Druk Nr 636/, - dobre głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap    


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT ­ Nr 36” w Jaśle /Druk Nr 637/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Jasła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym /Druk Nr 638/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Jasła /Druk Nr 644/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła /Druk Nr 640/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Jasła /Druk Nr 639/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 642/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 ­ 2028/Druk Nr 643/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Jan Pierzchała
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Jaśle polegającego na przeniesieniu siedziby szkoły z ul. Koralewskiego 9 w Jaśle na ul. Czackiego 2 w Jaśle /Druk Nr 646/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Jaśle obręb Nr 17 ­ „Bryły” /Druk Nr 647/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego ­ Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle /Druk Nr 645/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. /Druk Nr 641/. - wniosek U. Czyżowicz - formalny o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. /Druk Nr 641/. - wniosek K.Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek  Jan Pierzchała
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik      

   Wstrzymalo się:
 Alicja Nowosielska      


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. /Druk Nr 641/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Jan Pierzchała