GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXV, odbytego dnia 28.05.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 695
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 696
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z LXII Sesji LMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Robert Hap  Lech Polak    


Numer głosowania: 5
POdjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Dzielnica przemysłowo-składowa - osiedle Brzyszczki" /Druk NR 678/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 6
POdjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła - "Warzyce I - Nr 38" /Druk Nr 679/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 7
POdjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka - Floriańska" ­Nr 50 /Druk Nr 680/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 8
POdjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru "Gamrat ­ część północna”/Druk Nr 681/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 9
POdjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT ­ Nr 36” w JAŚLE /Druk Nr 682/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 6
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 10
POdjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Leśna” /Druk Nr 683/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 11
POdjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 684/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 12
POdjęcie uchwały w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle w obiekt sportowy położony w Jaśle w Obrębie nr 18 ­ „Gamrat” /Druk Nr 676/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Michał Sołtys    


Numer głosowania: 13
POdjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów osiedli /Druk Nr 687/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Michał Sołtys  Leszek Zduński


Numer głosowania: 14
POdjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 23 ­ „Warzyce” /Druk Nr 685/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Michał Sołtys  Leszek Zduński  


Numer głosowania: 15
POdjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle obręb Nr 7 ­ „Południe” /Druk Nr 686/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 16
POdjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ­ ul. Mickiewicza” /Druk Nr 690/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn


Numer głosowania: 17
POdjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ­ ul. Mickiewicza na Osiedlu Gamrat” /Druk Nr 691/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 18
POdjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło ­ ul. Sobniowska” /Druk Nr 692/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 19
POdjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania: „Przebudowa drogi położonej na działkach o nr ewidencyjnych: 656, 701 w miejscowości Kowalowy realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi na Witosa nr ewidencyjny 637/3 w km 0+000 ­ 0 +950 w miejscowości Kowalowy” /Druk Nr 693/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Bogusława Wójcik


Numer głosowania: 20
POdjęcie uchwały w sprawie dopłat w 2018 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk Nr 694/, - wniosek J. Pierzchały
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    

   Przeciw:
 Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Lech Polak  

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 21
POdjęcie uchwały w sprawie dopłat w 2018 r. dla gospodarstw domowych stanowiących taryfową Grupę A odbiorców usług określoną w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków /Druk Nr 694/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 22
POdjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 695/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 23
POdjęcie uchwały w sprawieustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 696/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 24
POdjęcie uchwały w sprawiezmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 688/, - wniosek K.Czeluśniaka
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn    

   Wstrzymalo się:
 Bogusława Wójcik      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Leszek Zduński


Numer głosowania: 25
POdjęcie uchwały w sprawiezmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 688/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 26
POdjęcie uchwały w sprawieo zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 ­ 2028 /Druk Nr 689/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała  Henryk Rak  


Numer głosowania: 27
Wolne wnioski i zapytania. - Zobowiazanie Przewodniczacego RMJ do wystąpienia do osiedli o opinię w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 16


   Za:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Bogusław Buglewicz  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Henryk Rak