GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXVI, odbytego dnia 11.06.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad - wprowadzenie druku nr 697
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad - wprowadzenie druku nr 698
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej - Radni: M.Burbelka, A. Nowosielska, K.Czeluśniak
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Alicja Nowosielska    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2017 /wraz z podjęciem stosownej uchwały /druk nr 677/ - głosowanie błędne
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 5
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Jasła za rok 2017 /wraz z podjęciem stosownej uchwały /druk nr 677/ - właściwe głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
POdjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Jasła z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Alicja Nowosielska  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Wstrzymalo się:
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 697/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 ­ 2028 /Druk Nr 698/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Jan Pierzchała