GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXVII, odbytego dnia 18.06.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad - wprowadz. Druku Nr 701
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Robert Hap  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 2
Wybór Komisji Wnioskowej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle /Druk Nr 699/, - wniosek - błedne głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 13
Obecni: 17


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Lech Polak  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Krystyna Sikora      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Robert Hap  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle /Druk Nr 699/, - wniosek formalny radnego K. Czeluśniaka o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 3
Obecni: 17


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Lech Polak  Michał Rybka
 Leszek Zduński      

   Przeciw:
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec
 Henryk Rak  Bogusława Wójcik    

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Michał Sołtys  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle /Druk Nr 699/, - wniosek radych K.Peca i R. Hapa
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Michał Rybka      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Krystyna Sikora    


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle /Druk Nr 699/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Krystyna Sikora    


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 701. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Robert Hap  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała