GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXVIII, odbytego dnia 02.07.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 714
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 712
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 3
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 713
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 4
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 716
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 5
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 715
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Jerzy Węgrzyn      


Numer głosowania: 6
Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie protokołu z LXIV Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 8
Zatwierdzenie protokołu z LXV Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 9
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Krystyna Sikora  Maria Szańca  


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła oraz obowiązujących na terenie miasta Jasła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /Druk Nr 714/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 710/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /Druk Nr 711/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle /Druk Nr 705/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła/Druk Nr 703/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jasła miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /Druk Nr 704/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 702/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora  Maria Szańca    


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 706/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Bogusław Buglewicz      

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Czeluśniak  Maria Szańca  Bogusława Wójcik


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 706/, - zdjęcie Druku Nr 707
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Bogusław Buglewicz      


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dębowiec dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 712/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 713/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 708/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rwitalizacji dla Jasła na lata 2014 - 2023 /Druk Nr 716/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia udziałów Miasta Jasła w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk Nr 709/, - wniosek o zdjęcie projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik      

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Alicja Nowosielska      


Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia udziałów Miasta Jasła w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk Nr 709/, - wniosek o zamknięcie dyskusji radnego J. Kędrka
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Michał Rybka  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Krystyna Sikora  Bogusława Wójcik    

   Nie głosowało:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia udziałów Miasta Jasła w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk Nr 709/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Henryk Rak  Michał Rybka  Jerzy Węgrzyn

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora  Bogusława Wójcik    


Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 715/. - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 15


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 715/. - dobre głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 16


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Jan Pierzchała