GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXIX, odbytego dnia 26.07.2018
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 727
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 17


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 728
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec      


Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni:
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Maria Szańca  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krystyna Sikora      

   Nie głosowało:
 Michał Rybka  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul.Żniwnej”/druk nr 722/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /druk nr 719/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 ­ 2028./druk nr 721/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 23 ­ Warzyce /druk nr 717/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 720/ - głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Michał Sołtys      


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 720/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 723/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Michał Sołtys  


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 2018 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT ­ Nr 36” w Jaśle /druk nr 724/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap
 Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka      


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powierzającego Miastu Jasłu przez Gminę Tarnowiec zadania z zakresu pomocy społecznej /druk nr 725/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inwestycji wieloletniej pn.: „Budowa infrastruktury lekkoatletycznej w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /druk nr 726/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jasła /druk nr 727/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Pec      


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 /druk nr 728/ - wniosek o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 5
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Robert Hap  Krzysztof Pec  Michał Sołtys
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Józef Kędrek  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023 /druk nr 728/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 4
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała