GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXX, odbytego dnia 27.08.2018Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 749
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie Druku Nr 750
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z LXVI Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz      


Numer głosowania: 4
Zatwierdzenie protokołu z LXVII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz    


Numer głosowania: 5
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Lech Polak  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania przez Gminę Jasło opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła /Druk Nr 731/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Dębowiec /Druk Nr 732/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przekraczających kwotę ustaloną w budżecie miasta Jasła na 20118 r. dotyczącą zadania pod nazwą: sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Leśna” /Druk Nr 746/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 749/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 750/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok. /Druk Nr 741/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/318/2008 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru - „Gądki”- Nr 40 /Druk Nr 743/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Maria Szańca  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/247/2000 Rady Miejskiej Jasła z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 744/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka      

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Maria Szańca


Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/260/96 Rady Miejskiej Jasła z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 745/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 747/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Jan Pierzchała  


Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Metzgera ­ Kolejowa” /Druk Nr 748/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Józef Kędrek  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Jasła, Rady Powiatu w Jaśle i Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Jasła, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. /Druk Nr 742/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego rozmiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jasło /Druk Nr 736/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Józef Kędrek  Henryk Rak  


Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /19 /Druk Nr 737/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Jan Pierzchała  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Henryk Rak    


Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 738/, - wniosek formalny K. Czeluśniaka o zdjęcie z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Michał Sołtys    

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 739/, - wniosek formalny K. Czeluśniaka o zdjęcie z porządku obrad - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Robert Hap  Lech Polak  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Sołtys  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik


Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 740/, - głosowanie wniosku formalnego K. Czeluśniaka - poprawne głosowanie
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Robert Hap  Lech Polak  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Sołtys  

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Jerzy Węgrzyn  


Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 740/, - wniosek formalny K. Sikory o zdjęcie z porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 5
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 5
Obecni: 21


   Za:
 Lech Polak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik      

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Leszek Zduński  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Józef Kędrek  Michał Sołtys

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 24
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2018 /2019 /Druk Nr 740/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 9
Nie głosowalo: 5
Obecni: 21


   Za:
 Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Krystyna Sikora      

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Józef Kędrek  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Michał Rybka  Michał Sołtys  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      


Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 730/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn


Numer głosowania: 26
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata/ Druk Nr 729/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 7
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, Obręb Nr 23 ­ Warzyce /Druk Nr 733/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 6
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn    


Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek położonych w Jaśle, obręb Nr 2 ­ Ulaszowice /Druk Nr 734/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Henryk Rak  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn


Numer głosowania: 29
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonych w Jaśle Obręb Nr 9 ­ Górka /Druk Nr 735/. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 5
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Henryk Rak  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn      


Numer głosowania: 30
Podjęcie uchwały w sprawie nazwania ulicy w mieście Jaśle /Druk Nr 718/. - głosowanie projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 5
Obecni: 21


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Lech Polak  Henryk Rak  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn