GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXXI, odbytego dnia 13.09.2018
( Nadzwyczajna )Numer głosowania: 1
Punkt numer: 2.
Wybór Komisji Wnioskowej - Radni: M.Burbelka, J.Kędrek, A.Nowosielska
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 4
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Krystyna Sikora  Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Wstrzymało się:
 Alicja Nowosielska      

   Nie głosowało:
 Michał Burbelka  Józef Kędrek  Michał Rybka  Maria Szańca


Numer głosowania: 2
Punkt numer: 3.1.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadania pn. "Rozbudowea ulicy Gorajowickiej" /Druk Nr 751/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymało się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Krzysztof Pec    


Numer głosowania: 3
Punkt numer: 3.2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 rok /Druk Nr 752/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Wstrzymało się:
 Urszula Czyżowicz  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 4
Punkt numer: 3.3.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018-2028 /Druk Nr 753/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 19


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  

   Nie głosowało:
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski