GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja LXXII, odbytego dnia 24.09.2018Numer głosowania: 1
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 758
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Leszek Zduński      


Numer głosowania: 2
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 759
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 3
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 760
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 761
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 5
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 762
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 6
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 765
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    


Numer głosowania: 7
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 763
Radni głosowali następująco: 
Za: 12
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Leszek Znamirowski

   Wstrzymało się:
 Jan Pierzchała      

   Nie głosowało:
 Robert Hap      


Numer głosowania: 8
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 764
Radni głosowali następująco: 
Za: 13
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    

   Wstrzymało się:
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Robert Hap      


Numer głosowania: 9
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 766
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Alicja Nowosielska      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 10
Punkt numer: 2.
Zatwierdzenie protokołu z LXVIII Sesji RMJ: -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek    


Numer głosowania: 11
Punkt numer: 3.
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 12
Punkt numer: 4.1.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo ­ Składowa ­ Część Południowa” (obejmującego tereny między potokiem Warzyckim, a koleją oraz ulicą KG1, w liniach rozgraniczających, od mostu na rzece Jasiołce do ulicy Bieszczadzkiej) /Druk Nr 758/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 13
Punkt numer: 4.2.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 759/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 14
Punkt numer: 4.3.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria ­ ulica 3 Maja” /Druk Nr 760/, - wniosek J. Pierzchao zdjęcie projektu
Radni głosowali następująco: 
Za: 7
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik      

   Wstrzymało się:
 Dorota Bilewicz  Andrzej Dybaś    


Numer głosowania: 15
Punkt numer: 4.3.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Rafineria ­ ulica 3 Maja” /Druk Nr 760/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 10
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 16
Punkt numer: 4.4.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 754/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 17
Punkt numer: 4.5.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia /Druk Nr 755/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Urszula Czyżowicz  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 18
Punkt numer: 4.6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło ­ Błażkowa ­ Jodłowa” /Druk Nr 757/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Jan Pierzchała      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 19
Punkt numer: 4.7.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Wisłoki -Projekt 3.3.1." /Druk Nr 761/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 20
Punkt numer: 4.8.
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Wisłoki -Projekt 3.3.2." /Druk Nr 762/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 21
Punkt numer: 4.9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. /Druk Nr 765/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 22
Punkt numer: 4.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 756/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 23
Punkt numer: 4.11.
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2018 - 2028 /Druk Nr 766/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Alicja Nowosielska  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Józef Kędrek      


Numer głosowania: 24
Punkt numer: 4.12.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 763/, - wniosek K. Czeluśniaka o zdjęcie
Radni głosowali następująco: 
Za: 6
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik    

   Wstrzymało się:
 Alicja Nowosielska  Leszek Zduński    


Numer głosowania: 25
Punkt numer: 4.12.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 763/, - wniosek A. Nowosielskiej
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Lech Polak    


Numer głosowania: 26
Punkt numer: 4.12.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle /Druk Nr 763/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 27
Punkt numer: 4.13.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. - wniosek nr - kandyd. Bilewicz
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Dorota Bilewicz      


Numer głosowania: 28
Punkt numer: 4.13.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. - wniosek nr 2 - kandydatura radnej A.Nowosielskiej
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Alicja Nowosielska      


Numer głosowania: 29
Punkt numer: 4.13.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. - wniosek nr 3 - kandydatura radnej K. Sikory
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Maria Szańca  Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Krystyna Sikora    


Numer głosowania: 30
Punkt numer: 4.13.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród RMJ do Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Społecznych Miasta Jasła, do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /Druk Nr 764/. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 18


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Urszula Czyżowicz  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Maria Szańca
 Bogusława Wójcik  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Dorota Bilewicz      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Krystyna Sikora