GŁOSOWANIE RADNYCH

 

Głosowanie z Sesja - VIII, odbytego dnia 20.04.2015

 
Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wpowadzenie Druku Nr 58
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek Znamirowski

 


   Wstrzymalo się:

 Michał Burbelka

 

 

 Numer głosowania: 2
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wpowadzenie Druku Nr 59
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek Znamirowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 

 Numer głosowania: 3
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Leszek Zduński

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jan Pierzchała

 Leszek Znamirowski

 

 Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę RMJ w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej /Druk Nr 54/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek ZnamirowskiNumer głosowania: 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji zadania pn.: „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Jaśle”/Druk Nr 58/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek Znamirowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 

 Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego ­ jasielskiego” oraz zabezpieczenia środków finansowych /Druk Nr 59/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Andrzej Dybaś

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 


   Wstrzymalo się:

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Robert Hap

 Jan Pierzchała

 Leszek Znamirowski

 

 

 Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 55/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek ZnamirowskiNumer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2015 ­ 2025 /Druk Nr 56/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek ZnamirowskiNumer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie /Druk Nr 52/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek ZnamirowskiNumer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności nieruchomości położonej w Jaśle, Obręb Nr 23 ­ Warzyce /Druk Nr 53/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek ZnamirowskiNumer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /Druk Nr 57/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:

 Dorota Bilewicz

 Bogusław Buglewicz

 Michał Burbelka

 Krzysztof Czeluśniak

 Andrzej Dybaś

 Robert Hap

 Józef Kędrek

 Alicja Nowosielska

 Krzysztof Pec

 Jan Pierzchała

 Lech Polak

 Henryk Rak

 Michał Rybka

 Krystyna Sikora

 Michał Sołtys

 Roman Strojek

 Maria Szańca

 Jerzy Węgrzyn

 Leszek Zduński

 Leszek Znamirowski

 

 

H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice