GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja IX , odbytego dnia 18.05.2015Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenoe druku nr 69
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Nie głosowało:
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie Protokołu z VII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Józef Kędrek  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z VIII Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 4
Wybór Komisji Wnioskowej. - Radni: D.Bilewicz, M.Szańca, K.Pec
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Jerzy Węgrzyn

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz      

   Nie głosowało:
 Maria Szańca  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 5
podjęcia inwestycji wieloletniej pn. „Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle” i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta /Druk Nr 60/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Jan Pierzchała      


Numer głosowania: 6
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2015 /Druk Nr 66/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Jasła na lata 2015-2025 /Druk Nr 67/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 8
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego /Druk Nr 65/, - głosowanie wniosku z komisji wnioskowej
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Przeciw:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 9
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego /Druk Nr 65/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymalo się:
 Dorota Bilewicz  Robert Hap    


Numer głosowania: 10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 /Druk Nr 61/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na rok 2015 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia /Druk Nr 62/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz      


Numer głosowania: 12
Projekt uchwały w sprawie zamiany działek /Druk Nr 63/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 20


   Za:
 Michał Burbelka  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Czeluśniak  Leszek Zduński


Numer głosowania: 13
Projekt uchwały w sprawie zamiany działek /Druk Nr 63/, - wniosek o zamknięcie dyskusji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 3
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Robert Hap
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka      

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  


Numer głosowania: 14
Projekt uchwały w sprawie zamiany działek /Druk Nr 63/, - wprowadzenie projektu druk nr 70
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Andrzej Dybaś  Krzysztof Pec
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka
 Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jerzy Węgrzyn    

   Wstrzymalo się:
 Michał Burbelka  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska


Numer głosowania: 15
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działki położonej w Jaśle, obręb Nr 9-Górka /Druk Nr 64/, -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn
 Leszek Zduński      

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 16
Projekt uchwały w sprawie odrzucenia protestu wyborczego /Druk Nr 68 /. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Andrzej Dybaś
 Józef Kędrek  Alicja Nowosielska  Krzysztof Pec  Lech Polak
 Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn    

   Wstrzymalo się:
 Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Jan Pierzchała  Roman Strojek
 Leszek Zduński  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Warzyce I Nr 38” /Druk Nr 69/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Józef Kędrek  Alicja Nowosielska
 Krzysztof Pec  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Michał Rybka  Krystyna Sikora  Michał Sołtys  Roman Strojek
 Maria Szańca  Jerzy Węgrzyn  Leszek Zduński  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 18
Projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli nie objętej planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r./Druk Nr 70/ -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Dorota Bilewicz  Bogusław Buglewicz  Krzysztof Pec  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Michał Rybka  Krystyna Sikora
 Michał Sołtys  Roman Strojek  Maria Szańca  Leszek Zduński
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Michał Burbelka  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Józef Kędrek
 Alicja Nowosielska  Jerzy Węgrzyn    

   Wstrzymalo się:
 Andrzej Dybaś