Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201817 - Sesja I
Przewodniczący: B.Wójcik Dzień sesji 19.11.2018
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 D. - Otwarcie 21 21
2 D. - Wybór Komisji Skrutacyjnej 21 19
(Notatka: Radni: E.Bernal, M.Mazur, I.Jankowska-Zawada, M.Rymarz)
3 E. - Wybór przewodniczącego rady 21 21
(Notatka: zatwierdzenie listy kandydatów)