Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201818 - Sesja II
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 04.12.2018
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 21 20
(Notatka: Inne - wprowadz. Druku Nr 11 - błędne głosowanie)
2 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 21 21
(Notatka: Inne - wprowadz. Druku Nr 11- dobre głosowanie )
3 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 21 20
(Notatka: Inne - wprowadz. Druku Nr 10)
4 1. - Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 21 21
(Notatka: Inne - wprowadz. rozpatrzenie pisma Związku Gmin Dorzecza Wisłoki)
5 2. - Wybór Komisji Wnioskowej. 21 18
(Notatka: Inne)
6 3. - Wybór Komisji Skrutacyjnej. 21 18
(Notatka: Inne - zamknięcie listy )
7 3. - Wybór Komisji Skrutacyjnej. 21 21
(Notatka: Inne)
8 4.1. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła. 21 21
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów)
9 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, 21 19
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów - błędne głosowanie)
10 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, 21 20
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów - błędne głosowanie)
11 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, 21 17
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów - głosowanie prawidłowe)
12 4.2. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, 21 21
(Notatka: głosowanie uchwały)
13 4.3. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 2/, 21 21
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów)
14 4.3. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 2/, 21 21
(Notatka: głosowanie uchwały)
15 4.4. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 3/, 21 21
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów)
16 4.4. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 3/, 21 21
(Notatka: głosowanie uchwały)
17 4.5. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 4/, 21 21
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów)
18 4.5. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 4/, 21 21
(Notatka: głosowanie uchwały)
19 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowo - Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 5/, 21 21
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów)
20 4.6. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowo - Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 5/, 21 21
(Notatka: głosowanie uchwały)
21 4.7. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg,Wniosków i Petycj Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 6/, 21 21
(Notatka: Inne - zamknięcie listy kandydatów)
22 4.7. - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg,Wniosków i Petycj Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 6/, 21 21
(Notatka: głosowanie uchwały)
23 4.8. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 7/, 21 19
(Notatka: błędne głosowanie)
24 4.8. - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 7/, 21 19
(Notatka: prawidłowe głosowanie)
25 4.9. - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2021" /Druk Nr 8/, 21 15
26 4.10. - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 9/, 21 21
27 4.11. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle /Druk Nr 11/, 21 21
28 4.12. - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 10/. 21 21
29 5. - Rozpatrzenie pisma Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie zmian w Satucie Związku. 21 20
(Notatka: Inne - błędne głosowanie)
30 5. - Rozpatrzenie pisma Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie zmian w Satucie Związku. 21 21
(Notatka: Inne - prawidłowe głosowanie)