Miasto JASŁO
Wyniki glosowania z sesji nr 201902 - Sesja IV cz 2
Przewodniczący: H.Rak Dzień sesji 08.01.2019
Głosowanie Punkt sesji Obecni Za
1 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 1 J. Pierzchały)
2 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 2 J. Pierzchały)
3 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 8
(Notatka: wniosek nr 3 J. Pierzchały)
4 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 3 J. Pierzchały - dobre głosowanie)
5 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 8
(Notatka: wniosek nr 4 J. Pierzchały)
6 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 5 J. Pierzchały)
7 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 8
(Notatka: wniosek nr 6 J. Pierzchały)
8 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 7 J. Pierzchały)
9 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 21
(Notatka: wniosek nr 9 J. Twardusia)
10 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 21
(Notatka: wniosek nr 10 K. Czeluśniaka)
11 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 11 K. Czeluśniaka)
12 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 19
(Notatka: wniosek nr 12 K. Czeluśniaka)
13 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 7
(Notatka: wniosek nr 13 M. Kluz)
14 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 9
(Notatka: wniosek nr 14 M. Mazur)
15 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 10
(Notatka: wniosek nr 15 E. Bernal)
16 7. - Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. 21 20
(Notatka: wniosek nr 16 A. Czerneckiego)
17 8. - Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2019 rok. 21 15
18 9. - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 - 2029 /Druk Nr 785/. 21 17
19 10.1. - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle wkładu pienieżnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk Nr 25/, 21 21
20 10.2. - Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła do wykonywania w stosunku do Przewodniczacego Rady Miejskiej Jasła czynności związanych z podróżami służbowymi /Druk Nr 26/. 21 16