GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja II, odbytego dnia 04.12.2018Numer głosowania: 1
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 11 - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Henryk Rak      


Numer głosowania: 2
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 11- dobre głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 3
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. Druku Nr 10
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadz. rozpatrzenie pisma Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 5
Punkt numer: 2.
Wybór Komisji Wnioskowej. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba    

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  


Numer głosowania: 6
Punkt numer: 3.
Wybór Komisji Skrutacyjnej. - zamknięcie listy
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  


Numer głosowania: 7
Punkt numer: 3.
Wybór Komisji Skrutacyjnej. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 8
Punkt numer: 4.1.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła. - zamknięcie listy kandydatów
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 9
Punkt numer: 4.2.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, - zamknięcie listy kandydatów - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal  Henryk Rak    


Numer głosowania: 10
Punkt numer: 4.2.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, - zamknięcie listy kandydatów - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Henryk Rak      


Numer głosowania: 11
Punkt numer: 4.2.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, - zamknięcie listy kandydatów - głosowanie prawidłowe
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 4
Obecni: 21


   Za:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada
 Maria Kluz  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Mariola Mazur


Numer głosowania: 12
Punkt numer: 4.2.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 1/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 13
Punkt numer: 4.3.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 2/, - zamknięcie listy kandydatów
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 14
Punkt numer: 4.3.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansowo - Budżetowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 2/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 15
Punkt numer: 4.4.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 3/, - zamknięcie listy kandydatów
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 16
Punkt numer: 4.4.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 3/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 17
Punkt numer: 4.5.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 4/, - zamknięcie listy kandydatów
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 18
Punkt numer: 4.5.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 4/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 19
Punkt numer: 4.6.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowo - Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 5/, - zamknięcie listy kandydatów
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 20
Punkt numer: 4.6.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowo - Statutowej Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 5/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 21
Punkt numer: 4.7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg,Wniosków i Petycj Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 6/, - zamknięcie listy kandydatów
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 22
Punkt numer: 4.7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg,Wniosków i Petycj Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu jej działania /Druk Nr 6/, - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 23
Punkt numer: 4.8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 7/, - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak      

   Nie głosowało:
 Maria Kluz      


Numer głosowania: 24
Punkt numer: 4.8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jasła /Druk Nr 7/, - prawidłowe głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Krzysztof Czeluśniak  Maria Kluz    


Numer głosowania: 25
Punkt numer: 4.9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Miasta Jasła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2021" /Druk Nr 8/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Lech Polak  Henryk Rak  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Iwona Dziedzic  Jan Pierzchała
 Małgorzata Rymarz  Leszek Znamirowski    


Numer głosowania: 26
Punkt numer: 4.10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 9/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 27
Punkt numer: 4.11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. "Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle /Druk Nr 11/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 28
Punkt numer: 4.12.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 10/. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 29
Punkt numer: 5.
Rozpatrzenie pisma Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie zmian w Satucie Związku. - błędne głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 30
Punkt numer: 5.
Rozpatrzenie pisma Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie zmian w Satucie Związku. - prawidłowe głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski