GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja IV cz 2, odbytego dnia 08.01.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 1 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba


Numer głosowania: 2
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 2 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba


Numer głosowania: 3
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 3 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 8
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Robert Hap  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak      


Numer głosowania: 4
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 3 J. Pierzchały - dobre głosowanie
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba


Numer głosowania: 5
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 4 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 8
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn
 Bogdan Ziemba      

   Wstrzymało się:
 Andrzej Dybaś  Robert Hap  Lech Polak  Bogusława Wójcik


Numer głosowania: 6
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 5 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba


Numer głosowania: 7
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 6 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 8
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Jan Pierzchała  Józef Twarduś  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  

   Wstrzymało się:
 Andrzej Dybaś  Mariola Mazur    


Numer głosowania: 8
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 7 J. Pierzchały
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba


Numer głosowania: 9
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 9 J. Twardusia
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 10
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 10 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 11
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 11 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba


Numer głosowania: 12
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 12 K. Czeluśniaka
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Andrzej Czernecki  Mariola Mazur    


Numer głosowania: 13
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 13 M. Kluz
Radni głosowali następująco: 
Za: 7
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Józef Twarduś  Leszek Znamirowski  

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba

   Wstrzymało się:
 Robert Hap  Jan Pierzchała    


Numer głosowania: 14
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 14 M. Mazur
Radni głosowali następująco: 
Za: 9
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Józef Twarduś
 Leszek Znamirowski      

   Przeciw:
 Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  

   Wstrzymało się:
 Andrzej Dybaś      


Numer głosowania: 15
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 15 E. Bernal
Radni głosowali następująco: 
Za: 10
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Małgorzata Rymarz
 Józef Twarduś  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak  Krystyna Sikora
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  


Numer głosowania: 16
Punkt numer: 7.
Podjęcie przez Radę Miejską Jasła decyzji w sprawie zgłoszonych wniosków. - wniosek nr 16 A. Czerneckiego
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski

   Wstrzymało się:
 Marcin Węgrzyn      


Numer głosowania: 17
Punkt numer: 8.
Podjęcie uchwały budżetowej Miasta Jasła na 2019 rok. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 15
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap
 Izabela Jankowska-Zawada  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  

   Przeciw:
 Elżbieta Bernal  Jan Pierzchała    

   Wstrzymało się:
 Andrzej Czernecki  Maria Kluz  Mariola Mazur  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 18
Punkt numer: 9.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019 - 2029 /Druk Nr 785/. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap
 Izabela Jankowska-Zawada  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz
 Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik
 Bogdan Ziemba      

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Maria Kluz  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 19
Punkt numer: 10.1.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle wkładu pienieżnego na podniesienie kapitału zakładowego /Druk Nr 25/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 20
Punkt numer: 10.2.
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Jasła do wykonywania w stosunku do Przewodniczacego Rady Miejskiej Jasła czynności związanych z podróżami służbowymi /Druk Nr 26/. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Andrzej Czernecki  Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski

   Wstrzymało się:
 Maria Kluz  Lech Polak    

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Dybaś