GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z Sesja V, odbytego dnia 04.02.2019Numer głosowania: 1
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 36
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap
 Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal      


Numer głosowania: 2
Punkt numer: 1.
Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. - wprowadzenie druku nr 37
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap
 Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal      


Numer głosowania: 3
Punkt numer: 2.1.
Zatwierdzenie Protokołu z I Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 4
Punkt numer: 2.2.
Zatwierdzenie Protokołu z II Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 5
Punkt numer: 2.3.
Zatwierdzenie Protokołu z III Sesji RMJ. -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 6
Punkt numer: 3.
Wybór Komisji Wnioskowej. - radni: B.Wójcik, R.Hap, M.Mazur
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut
 Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Robert Hap      


Numer głosowania: 7
Punkt numer: 4.1.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 28/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 8
Punkt numer: 4.2.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła /druk nr 29/, -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 9
Punkt numer: 4.3.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Na Kotlinę ­ I” /druk nr 30/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski


Numer głosowania: 10
Punkt numer: 4.4
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza ­ Kaczorowy” /druk nr 31/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 20


   Za:
 Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      

   Wstrzymało się:
 Izabela Jankowska-Zawada  Jan Pierzchała    

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal      


Numer głosowania: 11
Punkt numer: 4.5.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /druk nr 27/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 12
Punkt numer: 4.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/ - wniosek formalny o zdjęcie projektu z porządku obrad
Radni głosowali następująco: 
Za: 8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Robert Hap
 Maria Kluz  Mariola Mazur  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba    

   Wstrzymało się:
 Izabela Jankowska-Zawada  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  


Numer głosowania: 13
Punkt numer: 4.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/ - wniosek Komisja Wnioskowa
Radni głosowali następująco: 
Za: 6
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 7
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Robert Hap  Maria Kluz
 Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski    

   Przeciw:
 Andrzej Dybaś  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak
 Henryk Rak  Krystyna Sikora  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba

   Wstrzymało się:
 Andrzej Czernecki  Iwona Dziedzic  Izabela Jankowska-Zawada  Mariola Mazur
 Małgorzata Rymarz  Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  


Numer głosowania: 14
Punkt numer: 4.6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Jasła /druk nr 33/ - głosowanie uchwały
Radni głosowali następująco: 
Za: 12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba

   Przeciw:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Leszek Znamirowski  

   Wstrzymało się:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn    


Numer głosowania: 15
Punkt numer: 4.7.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jasła na lata 2015-2020” /druk nr 32/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 16
Punkt numer: 4.8.
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle” /druk nr 36/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Jan Pierzchała
 Lech Polak  Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora
 Józef Twarduś  Marcin Węgrzyn  Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba
 Leszek Znamirowski      


Numer głosowania: 17
Punkt numer: 4.9.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Jasła na 2019 r. /druk nr 34/ - autopoprawki x 2
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Bogusława Wójcik
 Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Krzysztof Czeluśniak  Jan Pierzchała  Marcin Węgrzyn  


Numer głosowania: 18
Punkt numer: 4.10.
Podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Jasła na lata 2019-2029 /druk nr 35/ - autopoprawka
Radni głosowali następująco: 
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 21


   Za:
 Elżbieta Bernal  Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś
 Iwona Dziedzic  Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz
 Mariola Mazur  Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak
 Henryk Rak  Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś
 Bogusława Wójcik  Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski  

   Nie głosowało:
 Jan Pierzchała  Marcin Węgrzyn    


Numer głosowania: 19
Punkt numer: 4.11.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej /druk nr 37/ -
Radni głosowali następująco: 
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   Za:
 Krzysztof Czeluśniak  Andrzej Czernecki  Andrzej Dybaś  Iwona Dziedzic
 Robert Hap  Izabela Jankowska-Zawada  Maria Kluz  Mariola Mazur
 Kazimierz Mikrut  Jerzy Okarma  Lech Polak  Henryk Rak
 Małgorzata Rymarz  Krystyna Sikora  Józef Twarduś  Bogusława Wójcik
 Bogdan Ziemba  Leszek Znamirowski    

   Nie głosowało:
 Elżbieta Bernal  Jan Pierzchała  Marcin Węgrzyn